Nordisk specialistutbildningskurs i ryggmärgsskaderehabilitering v20 (14-18 maj) i Linköping

Här kommer en inbjudan till nordisk kurs i ryggmärgsskaderehabilitering för blivande specialistläkare. Rehabiliteringsmedicinska kliniken, US i Linköping anordnar kursen för tredje gången under vecka 20 (14-18 maj) men det är första gången vi kör den som en nordisk kurs i samverkan med NoSCoS. Kursen motsvarar målbeskrivningen för den svenska specialistutbildningen i rehabiliteringsmedicin. Avstämning pågår med den norska legeforeningen för godkännande för den norska utbildningen i ”fysikalisk medicin og rehabilitering”. Vi är extremt glada att ha med föreläsare från både Norge och Danmark på kursen och tänker oss att detta upplägg också stärker vårt nordiska nätverk. Kurskostnaden är max 6000,- kronor men vi hoppas kunna få ner den kostnaden något genom externa bidrag. Detaljerad inbjudan och preliminärt program finns här.

Kontakta mig gärna vid frågor!

Välkomna med er anmälan via https://goo.gl/forms/kbyYqasVy3GzXVX82

för kursteamet

Wolfram Antepohl